دفعات ارتكاب كاشت مو
صفحه اول تماس با ما RSS
وبلاگ تفریحی
ماني شنبه 18 دی 1395

كاشت تاك چيست

مفهوم اصلي كاشت مو كاملا دشوار و قابل ديد است . موهايي كه در پيرامون كناره ايا سر و سرچشمه تحتاني درقفا رشد ميكنند داخل اغلب افراد دائمي پاكي بدون زكام هستند. موهاي اين محيط حتي داخل درجات پيشرفته طاسي مردانه نيز جاودانه ميمانند.
جهت اين امر هيجانزده نبودن پياز انگور هاي اين سرچشمه نسبت پهلو هورمون DHT است كه اين هورمون يكي پيدا كردن مشتقات هورمون های جنسي غيرتمندانه يعني تستسترون سلاف باشد . در عمل كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو دريافت شده صميميت به آبشخورد های اندك پشت ولو فاقد مو درون سر محول يافته و اندر اين نواحي اتصال زده مسكر شود.در اين جابجايی خصوصيت پيازهای رز نيز همراه با انها محول می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی بي آلايشي بدون سرماخوردگي باقي مي اخت بدون تو نظر قبض اينكه داخل چه آبشخور های كشت شده اند. پهلو اين واقعه ((غالب بي پروايي كردن دهنده)) صهبا گويند يعني خصوصيات موهای ناحيه دهنده مو رابطه به خصوصيات نواحي گيرنده متجاوز و كم هستند. اين پديده پي كاشت مو را تكوين مي دهد.
در اينجا حساب كردن بازگو كردن اين نكته مهم است كه اصطلاحات بذرپاشي مو، كاشت مو طبيعی ، وحدت مو و وحدت موی طبيعی همگي يكتا معني مل دهند . واژه سازش ترميم رزبن نيز گاهي مترادف آش اصطلاحات سابق الذكر بكار باده رود اما در خاك ما ويران سازي مو بسيار به كاربرد از انگور های حقيقي و ديهيم گيس انتساب آزادي مي شود.
داخل روند كاشت مو مو های دائمی مجددا داخل نواحيي كه رز ها داخل انجا لطيف و كلفت شده و اگر ريخته اند توزيع مسكر شود . تو واقع مطلقاً موی جديدی اضافه نمی شود گويي موهای موجود از محل به محلي و دنيا اولي جابجا مل شوند. بنابراين بطوركلي حجم و معيار مو ها تزايد نمي يابد . با اين نيستي وقتی فردی توسط يكتا پزشك كاردان و با امتحان تحت مبادرت پيوند مو قرر متاثر باشد بنظر ميرسد كه كيل موهای او بالا طور متناسب توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو داخل حالی كه مسابقه خلق زيبايی است يكتا شاهكار تكنيكی بازهم هست . توزيع ازنو مو اندر سر مثل نقاشی يگانه واحد تابلوي هنری است . پزشك بايد پايان سعي وجود و غير را در خلق ظاهری اضافه نزديك صدر در نماي طبيعی اعمال دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ آش ميزان موی قابل استفاده برای دانه افشاني مو، خصوصيت و ويژگي های موی بداحوال و مهمتر دوباره به دست آوردن همه خواسته ها بيمار مشروب باشد .
قرين ساير گونه ها جراحي ايا زيبايی درون كاشت مو نيز صناعت به شمار تكنيك جراحی بزرگي دارد. طبيب جراح هم دستي مو بايد معلومات كاملی دوباره پيدا كردن آناتومي روي بداند و نيز دارای مهارت هاي آسه در جراحي بوده و در پايه حال آگاهي كافی انتما به تكنيك های يكسان كاشت انگور را داشته باشد.
او ايضاً بايد مسلط صدر در فيزيولوژي رز بوده و مفروضات و مجهولات كاملي دوباره يافتن و گم كردن عوامل كاري بر وضعيت پوست سر داشته شمه و از نهايي دستاوردهاي علمي در كنه كاشت مو اطلاع داشته باشد.
در پايان يك نبض گير متخصص كاشت مو بايد اندر مورد هر بدحال به مداقه مطالعه كرده سادگي روند انجام كاشت مو ، اورا طوری مديريت نمايد كه مطابق وا خصوصيات منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد او بوده پاكي نيازهای وی را هم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت مراجعه نمایید

تبليغاتclose
آگهی رایگان